Shop CHUU hỗ trợ đổi sản phẩm trong vòng 4 ngày tính từ ngày bạn nhận được đơn hàng từ nhân viên chuyển phát.

Thời gian gởi sản phẩm lại shop tính theo con dấu bưu điện, các yêu cầu đổi sản phẩm quá 4 ngày sẽ không được shop chấp nhận, mong Quý khách thông cảm.

Sản phẩm nhận đổi là sản phẩm còn nguyên tag, chưa chỉnh sửa, không phải là sản phẩm sale off, crazy sale...